Χυτές αλυσίδες

  • Cast Chains, Type C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Cast Chains, Type C55, C60, C77, C188, C102B, C110, C132, CC600, 445, 477, 488, CC1300, MC33, H78A, H78B

    Οι χυτές αλυσίδες κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας χυτούς συνδέσμους και θερμικά επεξεργασμένους χαλύβδινους πείρους. Είναι σχεδιασμένα με ελαφρώς μεγαλύτερα κενά που επιτρέπουν στο υλικό να βγαίνει εύκολα από τον σύνδεσμο της αλυσίδας. Οι χυτές αλυσίδες χρησιμοποιούνται σε ποικίλες εφαρμογές όπως επεξεργασία λυμάτων, διήθηση νερού, χειρισμός λιπασμάτων, επεξεργασία ζάχαρης και μεταφορά απορριμμάτων ξύλου. Είναι άμεσα διαθέσιμα με συνημμένα.