Μεταφορικές αλυσίδες (σειρά RF)

  • SS RF Type Conveyor Chains, and with Attachements

    Μεταφορικές αλυσίδες τύπου SS RF και με προσαρτήματα

    Αλυσίδες μεταφοράς τύπου SS RFΤο προϊόν έχει τα χαρακτηριστικά αντοχής στη διάβρωση, αντοχής σε υψηλή και χαμηλή θερμοκρασία, καθαρισμό και ούτω καθεξής. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιπτώσεις, όπως οριζόντια μεταφορά, μεταφορά με κλίση, κάθετη μεταφορά και ούτω καθεξής. Είναι κατάλληλο για αυτόματες γραμμές παραγωγής μηχανημάτων τροφίμων, μηχανημάτων συσκευασίας και ούτω καθεξής.