Πλαστικές αλυσίδες

  • SS Plastic Chains with Rollers in POM/PA6 Material

    SS Πλαστικές Αλυσίδες με Ρολλά σε Υλικό POM/PA6

    Χρησιμοποιεί SS για τις ακίδες και τους εξωτερικούς συνδέσμους και ειδικό πλαστικό μηχανικής (ματ λευκό, POM ή PA6) για τους εσωτερικούς συνδέσμους, για καλύτερη αντοχή στη διάβρωση από τις τυπικές σειρές. Ωστόσο, όταν επιλέγετε, λάβετε υπόψη ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο είναι 60% εκείνο της τυπικής αλυσίδας σειράς.