Αλυσίδα κυλίνδρων ακριβείας μικρού βήματος με ευθεία πλάκα (σειρά AB)