Αποστάτες SM

  • SM Spacer Couplings,Type SM12~SM35

    SM Spacer Couplings, Τύπος SM12~SM35

    Τα Spacers της σειράς GL SM μπορούν να συνδυαστούν με συνδέσμους ελαστικών της σειράς F και συνδέσμους κωνικού δακτυλίου MC για να παρέχουν μια σχεδίαση Spacer όπου η συντήρηση είναι πιο αποτελεσματική με τη δυνατότητα κίνησης των κινητήριων ή κινούμενων αξόνων χωρίς να διαταράσσεται η στερέωση του μηχανισμού κίνησης ή κίνησης.