Συζεύξεις Oldham

  • Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Oldham Couplings, Body AL, Elastic PA66

    Οι σύνδεσμοι Oldham είναι εύκαμπτοι σύνδεσμοι αξόνων τριών τεμαχίων που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση κινητήριων και κινητήριων αξόνων σε συγκροτήματα μηχανικής μετάδοσης ισχύος. Οι εύκαμπτοι σύνδεσμοι αξόνων χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αναπόφευκτης κακής ευθυγράμμισης που συμβαίνει μεταξύ των συνδεδεμένων αξόνων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την απορρόφηση των κραδασμών. Υλικό: Τα Uub είναι από αλουμίνιο, το ελαστικό σώμα είναι σε PA66.