Αλυσίδες από ατσάλι

  • Pintle Chains, type 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Αλυσίδες Pintle, τύπος 662, 662H, 667X, 667XH, 667K, 667H, 88K, 88C, 308C

    Η χαλύβδινη αλυσίδα πίντας συνιστάται ως αλυσίδα μεταφοράς για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως διασκορπιστές, συστήματα τροφοδοσίας, εξοπλισμός χειρισμού σανού και κουτί ψεκασμού και σε περιορισμένη χρήση, ως αλυσίδα μετάδοσης ισχύος. Αυτές οι αλυσίδες μπορούν να εφαρμοστούν στο μουνερό περιβάλλον.