Επίπεδες αλυσίδες

  • SS Flat Top Chains, Type SSC12S, SSC13S, SSC14S, SSC16S, SSC18S, SSC20S, SSC24S,SSC30S

    Επίπεδες αλυσίδες SS, τύπου SSC12S, SSC13S, SSC14S, SSC16S, SSC18S, SSC20S, SSC24S, SSC30S

    Οι επίπεδες αλυσίδες GL από ανοξείδωτο χάλυβα παράγονται σε εκδόσεις ευθείας και πλάγιας κάμψης και η γκάμα καλύπτεται από μια ευρεία ποικιλία πρώτων υλών και προφίλ συνδέσμων αλυσίδας για την παροχή λύσεων για όλες τις εφαρμογές μεταφοράς. Αυτές οι Flat Top Αλυσίδες χαρακτηρίζονται από υψηλά φορτία εργασίας, εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά και εξαιρετικά επίπεδες και λείες επιφάνειες μεταφοράς. Οι αλυσίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλές εφαρμογές και δεν περιορίζονται μόνο στη βιομηχανία ποτών.