Άκαμπτοι (RM) σύνδεσμοι

  • RIGID (RM) Couplings, Type H/F from RM12, RM16, RM25, RM30,RM35, RM40,RM45, RM50

    ΑΚΑΜΠΤΟΣ (RM) σύνδεσμοι, τύπου H/F από RM12, RM16, RM25, RM30, RM35, RM40, RM45, RM50

    Οι άκαμπτοι σύνδεσμοι (RM Couplings) με δακτυλίους Taper Bore παρέχουν στους χρήστες γρήγορη και εύκολη στερέωση άκαμπτων συνδετικών αξόνων με την ευκολία μιας μεγάλης ποικιλίας μεγεθών αξόνων των δακτυλίων Taper Bore. Η αρσενική φλάντζα μπορεί να έχει τοποθετήσει τον δακτύλιο από την πλευρά Hub (H) ή από την πλευρά της φλάντζας (F). Το θηλυκό έχει πάντα το εξάρτημα δακτυλίου F που δίνει δύο πιθανούς τύπους συγκροτήματος ζεύξης HF και FF. Όταν χρησιμοποιείτε σε οριζόντιους άξονες, επιλέξτε το πιο βολικό συγκρότημα.